+420 736 515 360 | info@bwork.cz
3D snímaní prostoru

40+

Technologie bwork

Bwork technologie zahrnuje samotnou bwork jednotku s případným přihlašováním zaměstnanců aplikaci, kde jsou všechna nasbíraná data přehledně zobrazena a odkud lze provádět správu a ovládání výroby. Bwork jednotka a přihlašování zaměstnanců se umísťuje do každého stroje samostatně. Aplikace je pak přístupná z jakéhokoli zařízení.

 

 

Naše technologie OPM (Overall Production Monitoring) patří mezi MES systémy (výrobní informační systém), ale zároveň  je inspirovaná OEE (Overall Equipment Effectiveness). Kromě indikování správného využívání strojů, a s ním spojené snižování nákladů a zvyšování efektivity, měříme výkonnost celého výrobního závodu a získaná data porovnáváme s vytížením obsluhujícího personálu. Bwork umožňuje přesné a snadné sledování výroby jak v reálném čase, tak díky zaznamenané historii i formou individuální statistiky. Aplikace umožňuje vkládání nákladů a dokumentace ke každému stroji/zaměstnanci.

Naším cílem je, aby klienti měli všechny dostupné informace přístupné kdykoliv a odkudkoliv v jedné přehledné aplikaci. 

Technologie

Úspora

energie — času — personálu

Energie

Efektivní využití energie se stalo hlavním tématem naší doby. Sledováním reálné spotřeby jednotlivých pracovišť, úpravou pracovního režimu stroje nebo automatickým vypínáním lze snížit náklady na elektrickou energii.

 • měření spotřeby každého stroje (kWh)
 • počítání nákladů každého stroje (Kč)
 • výpočet efektivního využití stroje (%)
 • počítání odpracovaných cyklů (hodnota)
 • měření celkového využití stroje (%)
 • automatické vypínání stroje při nečinnosti (min)
 • sledování čtvrthodinového maxima (kWh)
Čas

Čas, který můžete ušetřit díky sledování a ovládání výroby kdykoli a odkudkoli. Úsporu času pocítíte díky přehlednému ukládání dokumentů souvisejících s konkrétními stroji a zaměstnanci přímo ve vašem uživatelském rozhraní.

 • vzdálená kontrola strojů
 • vzdálená kontrola personálu
 • vzdálené sledování výroby díky napojení na webkamery
 • vzdálené ovládání strojů
 • denní exporty získaných dat do tabulek Excel dle potřeb zákazníka
 • v kombinaci s docházkovým systémem lze vytvářet komplexní pracovní výkazy
Personál

Personál a jeho optimalizace v počtu a vytížení. Díky vyhodnocení našich dat máte možnost lépe zapojovat zaměstnance do práce a efektivněji využít jejich směnu. Snadné nastavení mezd za skutečně odpracovaný čas.

 • optimalizace práce zaměstnanců
 • měření produktivního času (h)
 • měření efektivního pracovního času (h)
 • počítání odpracovaných cyklů (hodnota)
 • optimalizace práce zaměstnanců
 • vedení rozšířené evidence výkazu práce

Usnadnění výroby

aplikací — monitoringem — deníkem

Webová aplikace

Webová aplikace je přístupná online pro administraci a sledování nákladů, strojů a zaměstnanců. Umožňuje snadné vedení deníku, například pro pravidelné údržby a servis strojů. Kalendář bwork, umožňující vedení dalších nákladů a dokumentace, může být napojen na jiné firemní kalendáře. Na vyžádání klienta můžeme systém bwork napojit i na další programy, které klient využívá pro výrobu.

Monitoring

Sledování strojů a zaměstnanců lze provádět online i zpětně v nastaveném období. Samostatně nebo porovnáním mezi sebou. Vyhodnocení dle aktuálních hodnot či složitější analýzou včetně grafů.

Deník

Možnost správy administrativy a nákladů jednotlivých strojů i zaměstnancům. Lze nastavit upozorňování na pravidelné kontroly a servis stroje. U zaměstnanců například pravidelné kontroly u lékaře.

 • každý stroj a zaměstnanec má vlastní profil
 • možnost doplňovat vlastní záznamy a nahrávat dokumenty (faktury, revizní zprávy atd.)
 • možnost nastavení upozorňování (pravidelné kontroly atd.)
 • doplňování nákladů na údržbu strojů
 • doplňování nákladů na zaměstnance

Bwork jednotka

Po několika letech vývojové práce na vlastní technologii vznikla bwork jednotka. Toto zařízení implementujeme na jakýkoli výrobní stroj, přičemž nezáleží na stáří ani typu. 
Bwork jednotka sleduje všechny činnosti stroje (případně i obsluhujícího personálu) a zasílá je na náš zabezpečený server. Zde se všechna data online zobrazují v aplikaci a zároveň se zaznamenávají do historie. Zpětně tak lze všechna data porovnávat, analyzovat, vyhodnocovat a vytvářet individuální statistiky.

Bwork jednotka však může být i aktivním prvkem. Předem si tak můžete nastavit vypínání stroje při delší nečinnosti, či omezení provozu, pokud se blíží dosažení 1/4 hodinového maxima.

Přínosy bwork technologie
Technologie


Aplikace

Všechna data, která bwork jednotky u každoho stroje zpracují, jsou zabezpečenou cestou zasílána na náš server. Tato data přehledně strukturuje a v reálném čase prezentuje webová aplikace bwork.

Webová aplikace je přístupná online pro administraci a sledování nákladů, strojů a zaměstnanců. Umožňuje snadné vedení deníku, například pro pravidelné údržby a servis strojů. Kalendář bwork, umožňující vedení dalších nákladů a dokumentace, může být napojen na jiné firemní kalendáře. Na vyžádání klienta můžeme systém bwork napojit i na další programy, které klient využívá pro výrobu.

Technologie
© 2021 bwork s. r. o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK